การบ้านจิตเวช

posted on 19 Jun 2011 00:56 by nnawkk
ยากจริงยากจัง
 
พฤติกรรมผู้ป่วยก็คล้ายๆกันทั้งนั้น
 
:'(
 

1. นายเงาะ เป็น Schizoid personality disorder

2. นส.ชมพู่ เป็น Borderline personality disorder

3. นายมังคุด เป็น Obsessive-compulsive personality disorder

4. นส.แตงโม เป็น Avoidance personality disorder

5. นายแตงกวา เป็น Dependent personality disorder

6. นส.ดาว เป็น Schizotypal personality disorder

7. นายทุเรียน เป้น Sadistic personality disorder

8. นส.ลำไย เป็น ------- ทำไม่ได้

9. นายมะม่วง เป็น Narcissistic personality disorder

 
 
 
ใหญ่ละ อดเอา

Comment

Comment:

Tweet

Hot! Hot!

#1 By G'Por - in - Seoul on 2011-06-19 01:01