อยากมีบ้าง

posted on 10 Feb 2013 19:06 by nnawkk
เธอไม่เคยปลอบฉันเลย
 
หลังๆมานี่เธอแทบจะไม่อ้อนฉันเลย